نرم کننده کلاچ مبتکران ویژه آریسان

نرم کننده کلاچ مبتکران ویژه آریسان

نرم کننده کلاچ مبتکران,آموزش نصب آسان برای آریسان

 

نرم کننده کلاچ مبتکران-آریسان

 

کیت مخصوص: آریسان

 

استفاده از پلی کربنات صنعتی

 

روانکاری بوسیله گریس نسوز 

 

قابلیت نرم کنندگی:۸۰%

 

تحمل وزن: ۳۰۰kg

 

وزنه لرزه گیر

 

گالری محصولات

 

 


روش نصب کیت نرم کننده آریسان

۱.پشت پدال کلاچ خودرو با کمک یک دوسوی بلند ،فشنگی سر سیم را از داخل خارپشت پدال

کلاچ ،خارج می کنید دقت کنید که به هیچ عنوان به خار اتومات پشت پدال صدمه وارد نشود.

۲.به وسیله آچار ۱۹ از داخل موتور پیچ های ریگلاژ سیم کلاچ را باز می کنید وبعد از ان با دو عدد

آچار ۱۷ زیر خودرو انتهای سیم کلاچ پیچ و مهره شیش اهرم گیربکس را باز می کنید سیم کلاچ را

بیرون میاورید.

۳.ابتدای سیم  (سر فشنگی)کیت نرم کننده کلاچ مبتکران را از سمت محفظه موتوربه داخل

هدایت می کنید و سپس از داخل اتاق و با استفاده از دوسو سر فشنگی را داخل خارپشت پدال

کلاچ جا میزنید

۴.انتهای کابل را از داخل نگهدارنده کابل عبور می دهید.

۵ .شیش اهرم نرم کننده کلاچ را دقیقا در محل قبلی اهرم فابریکی نصب می کنید و قلاب

انتهایی سیم نرم کننده کلاچ را داخل اهرم کلاچ میگذارید و بعد عمل کلاچ گیری و ریگلاژ را انجام

میدهید.

 

توجه داشته باشید کیت کلاچ به حالت عمودی و حرف R به سمت پایین باشد.

دقت نمایید پس از نصب و جاخوردن دنده ها در حالت روشن اتومبیل را خاموش کنید و سپس

حداقل ۵۰ مرتبه عمل کلاچ گیری را انجام دهید تا قطعات کیت با خودروی شما مچ بشود و

سپس درصورت نیازدوباره ریگلاژ نمایید.

در صورتی که سیم کلاچ فابریک خودروی شما ریگلاژاتومات (خود سفت شونده) ابتدا سر سیم

متصل به اهرم گیربکس را به سمت جلو بکشید تا از حالت ریگلاژ خارج شود و سپس ان را در

بیاورید.

نظر خود را بنویسید