آموزش نصب آسان نرم کننده کلاچ ویژه پژو پارس ۱۸۰۰
نرم کننده کلاچ پژو پارس مبتکران

آموزش نصب آسان نرم کننده کلاچ ویژه پژو پارس ۱۸۰۰

نرم کننده کلاچ مبتکران,آموزش نصب آسان برای پژو پارس ۱۸۰۰

 

نرم کننده کلاچ مبتکران ویژه پژو پارس 1800

روش نصب کیت نرم کننده کلاچ پژو پارس ۱۸۰۰

بهتر است قبل از هر کاری باتری را ابتدا باز کنید.

۱ .پشت پدال کلاچ خودرو با کمک یک دوسوی بلند ،فشنگی سر سیم را از داخل خارپشت پدال

کلاچ ،خارج میکنید,دقت کنید که به هیچ عنوان به خار اتومات پشت پدال صدمه وارد نشود.

۲ .به وسیله اچار ۱۰ و ۱۳ از داخل موتور پیچ های ریگلاژ سیم کلاچ را باز می کنید و بعد از ان

سیم را از اهرم گیربکس آزاد  و خار نگهدارنده کابل کلاچ روی گیربکس را در می آورید و سیم

کلاچ را بیرون می آورید.

 

۳ .ابتدای سیم (سر فشنگی)کیت نرم کننده کلاچ مبتکران را از سمت محفظه موتوربه داخل

هدایت میکنید و سپس از داخل اتاق و با استفاده از دوسو سر فشنگی را داخل خارپشت پدال

کلاچ جا میزنید. 

۴ .از داخل موتور خار نگهدارنده سیم کلاچ را برروی گیربکس به صورت کشویی{به سمت جلو}

جا میزنید و انتهای سیم کلاچ را بر روی اهرم گیربکس نصب نموده، و بعد عمل کلاچ گیری و ریگلاژ

را انجام میدهید.

توجه داشته باشید کیت کلاچ به حالت کتابی و حرف R به سمت پایین باشد.

دقت نمایید پس از نصب و جاخوردن دنده ها در حالت روشن اتومبیل را خاموش کنید و سپس

حداقل ۵۰ مرتبه عمل کلاچ گیری را انجام دهید تا قطعات کیت با خودروی شما مچ بشود و

سپس درصورت نیازدوباره ریگلاژ نمایید.

در صورتی که سیم کلاچ فابریک خودروی شما ریگلاژاتومات (خود سفت شونده) ابتدا سر سیم

متصل به اهرم گیربکس را به سمت جلو بکشید تا از حالت ریگلاژ خارج شود و سپس ان را در

بیاورید.

نظر خود را بنویسید